Výběr hůlky

Úvod

Když se dostaneš k výběru hůlky, určitě si říkáš, jaká je nejlepší kombinace. Jaké je nejlepší dřevo, jádro, ohebnost a délka? Dobrá zpráva je, že je to jen na tobě. Výběr hůlky nemá na herní prvky žádný vliv. Výběr hůlky je jen kosmetický prvek hry.

Hůlkové dřevo používané na výrobu hůlek

Hůlky nejsou vyráběné jen tak z ledajakého dřeva. Na výrobu hůlek je třeba dřeva zvláštní kvality, říká se mu hůlkové dřevo a stromům, které jej mají, se nazývají hůlkové stromy. Na hůlkových stromech žijí kouzelní tvorové Kůrolezové. Tito strážci stromů žijí právě na stromech, jejichž dřevo má potřebné předpoklady k výrobě hůlek. Pouze takové dřevo je schopné vést čaromoc, jíž v sobě kouzelníci mají, a pracovat s ní.

Akát (Acacia)

Zvláště temperamentní. Hůlky z akátu často odmítají kouzlit každému. Nejposlušnější jsou u svého majitele.

Olše (Alder)

Nepoddajná. Hůlky z olše dává přednost majitelům, kteří jsou ochotní a ohleduplní. Olše je nejvhodnější pro neverbální zaklínadla.

Jabloň (Apple)

Vzácné dřevo, jabloň nejvíce sedí lidem s osobním kouzlem a vysokými ideály.

Jasan (Ash)

Ideální pro ty, kteří jsou tvrdohlaví a odvážní, ale ne nafoukaní nebo drsní.

Osika (Aspen)

Dobrá pro potencionální duelisty, hůlky z osiky jsou jako dělané pro revolucionáře.

Buk (Beech)

Schopná vzácného umění zaklínání, nositel této hůlky chápe zaklínadla a má zkušenosti.

Trnka (Blackthorn)

Pro splynutí s hůlkou z trnky, musí majitel projít nebezpečím nebo velkou těžkostí.

Ořešák černý (Black Walnut)

Není jednoduché osvojit si hůlku z tohoto dřeva. Hůlka hledá upřímného a sebevědomého majitele.

Cedr (Cedar)

Vnímání a chytrost, tyto vlastnosti se vážou k hůlkám z cedru. Majitelé těchto hůlek se mohou stát děsivým protivníkem.

Třešeň (Cherry)

Vyžaduje kouzelníka se skutečnou sebekontrolou a silnou myslí. Hůlky z tohoto dřeva mohou mít opravdu smrtící sílu.

Kaštan (Chestnut)

Nejvšestrannější dřevo, kouzelníci, kteří mají zkušenosti se zvířaty a bylinkářstvím jsou vhodnými majiteli hůlek z kaštanu.

Cypřiš (Cypress)

Hůlka z tohoto dřeva hledá statečného, sebeobětujícího kouzelníka. Cypřišové hůlky mají většinou vysoce postavení kouzelníci.

Dřín (Dogwood)

Je známo, že pod tlakem provádí vynikající kouzla. Hůlky z dřínu mají hravou a zlomyslnou povahu.

Eben (Ebony)

Hůlky z ebenového dřeva jsou vhodné pro bojová kouzla, stejně jako pro přeměňování a slouží těm, kteří se drží své víry.

Bez (Elder)

Nejvzácnější dřevo, které se používá na výrobu hůlek. Bezová hůlka je neuvěřitelně nepoddajná a složitá k osvojení.

Jilm (Elm)

Kouzlí s nejmenším počtem odchylek a hůlky z tohoto dřeva preferují kouzelníci s kouzelnickou obratností a přirozenou důstojností.

Anglický dub (English Oak)

Je známo, že majitelé hůlek z tohoto dřeva jsou spřízněni s přírodou, stejně jako ztělesňují sílu, odvahu a věrnost.

Jedle (Fir)

Vhodné na přeměňování, jedlové hůlky upřednostňují majitele, kteří jsou soustředění a cílevědomí, spíše než nerozhodní.

Hloh (Hawthorn)

Adept na léčitelství, stejně tak ale i v sesílání kleteb pro jejich komplexní povahu. Hůlky z tohoto dřeva jsou učeny pro ty, kteří jsou konfliktní.

Líska (Hazel)

Hůlky z lísky jsou neuvěřitelně sladěné s pocity kouzelníka. Jsou vhodné pro ty, kteří umí ovládat své emoce a pocity.

Cesmína (Holly)

Majitelé, které láká nebezpečí nebo spiritismus jsou přitahováni touto hůlkou. Sílu hůlky určuje použité jádro.

Habr (Hornbeam)

Preferuje majitele s čistou vášní a adaptuje se na styl majitelova kouzlení, což stěžuje kouzlení ostatním.

Modřín (Larch)

Obtížná na zvládnutí, je těžší se této hůlce zalíbit než ostatním.  Modřínové hůlky budou přitahovat ty, kteří si nemusí uvědomit svůj talent.

Vavřín (Laurel)

Nesprávně označené jako nestálé, hůlky z vavřínu nebudou tolerovat lenost majitele. Hůlka z vavřínu nemůže vykonat nečestný čin.

Javor (Maple)

Ideální hůlka pro cestovatele a dobrodruhy, hůlky z tohoto dřeva sedí těm, kteří mají velké ambice a rádi čelí novým výzvám.

Hruška (Pear)

Ideální hůlka pro štědré a moudré.  Hůlky z hrušky jsou extrémně odolné a jsou schopné překrásných kouzel.

Borovice (Pine)

Borovicové hůlky jsou schopny přizpůsobit se novým metodám a kouzlům a vždy si vybírají ty, kteří jsou nezávislí, zajímaví a tajemní.

Topol (Poplar)

Hůlky z topolu jsou známé svou spolehlivostí a konzistentností a preferují majitele s jasnou morální vizí.

Červený dub (Red Oak)

Perfektní hůlka pro souboj, protože červený dub dobře reaguje na ty, kteří jsou bystří, působiví a mají rádi lehké hůlky.

Sekvoj (Redwood)

Hůlky přitahují kouzelníky, kteří mají schopnost dělat správná rozhodnutí, vše jim padá do klína a majiteli nosí štěstí.

Jeřáb (Rowan)

Věří se, že žádný černokněžník nebo čarodějnice nikdy nevlastnili hůlky z jeřábu. Je to kvůli jeho ochrannému charakteru a sympatiím pro dobré srdce.

Lípa stříbrná (Silver Lime)

Hůlky ze stříbrné lípy jsou známé a oblíbené u jasnovidců a nitrozpytců. V 19. století byly hodně v módě.

Smrk (Spruce)

Ne pro nerozvážné nebo nervózní kouzelníky. Hůlky ze smrkového dřeva vyžadují sebevědomého kouzelníka s pevnou rukou.

Javor klen (Sycamore)

Ideální pro dobrodruhy a majitele, kteří jsou zvědaví a vitální. Hůlky z tohoto dřeva ztrácí svou brilanci, pokud se použijí pro světské úkoly.

Vinná réva (Vine)

Jako méně často používané dřevo se vinné hůlky dobře hodí k těm, kteří jsou přemýšliví a hledají vyšší smysl.

Ořešák (Walnut)

Hůlky z ořešáku jsou často spárovány s vysoce inteligentními majiteli a budou provádět jakýkoliv majitelův úkol, pokud je onen majitel dostatečně geniální.

Vrba (Willow)

Hledá ty, kteří mají velký potenciál a určitou nejistotu. Hůlky z vrby vládnou léčivou silou a jsou dobré pro neverbální kouzlení.

Tis (Yew)

Tisové hůlky naleznou svůj ideální soulad s neobvyklým a notoricky známým kouzelníkem. Údajně dávají svému majiteli moc života a smrti.

 

Ačkoliv hra nabízí neskutečné množství dřevin, výběr hůlky nemá na hru vliv a je to jen na tobě, z jakého dřeva bude tvá hůlka. Vyber si dřevo dle vlastností, které jsou popsané výše. Anebo si zvol hůlku své oblíbené postavy. Harry měl hůlku z cesmínového dřeva, Hermiona zase z vinné révy a Ron z jasanového dřeva.

Jádra hůlek

Ačkoliv hůlkové dřevo má zvláštní vlastnosti, samo o sobě není dostatečně silné a proto mají hůlky jádra z magických substancí. Ty zvyšují citlivost hůlky na magii a zvyšují její schopnost spolupracovat a usměrňovat kouzelníkovu čaromoc. Od vynalezení hůlek s jádrem se používaly nejrůznější substance, nejběžněji se používají blána z dračího srdce, žíně z ohonu jednorožce a ocasní pero ptáka fénixe, ačkoliv se objevují i další substance, jako například vlas z hlavy víly či žíně z testrála (bezová hůlka).

 

Blána z dračího srdce
(Dragon Heartstring)

Blány z dračího srdce zpravidla tvoří hůlky s největší mocí. Hůlky s blánou z dračího srdce se dokáží učit rychleji, než ostatní. Když jsou v souboji odebrány původnímu majiteli, vždy silně přilnou k novému majiteli a jsou nejvíce náchylné k nehodám.

Žíně z jednorožce
(Unicorn Hair)

Žíně z jednorožce obecně vytváří nejhutnější magii  a jsou nejvěrnější ze všech hůlek. Jednou z mála nevýhod žíní jednorožce je to, že nedávají vzniknout zrovna nejmocnějším hůlkám ačkoli to může hůlkové dřevo vynahrazovat.

Péro z fénixe (Phoenix Feather)

Péro z fénixe vytváří největší škálu kouzel a ukazují se jako nejiniciativnější. Bývá těžké takovou hůlku zkrotit a přizpůsobit si ji, jejich náklonnost bývá obvykle těžce vydřená.

 

Stejně, jako výběr dřeva, je i výběr jádra hůlky na tobě, na hru to opět nemá žádný dopad. Vyber si dle tabulky výše, které jádro ti nejvíce sedí. Anebo si zvol jádro hůlky své oblíbené postavy. Harry měl jádro z péra fénixe a Hermiona s Ronem zase ze žíně z jednorožce.

Ohebnost hůlek

Ohebnost hůlek opět nemá žádný dopad na hru. Jde pouze o kosmetický prvek hry.

 • Křehká (Brittle)
 • Tvrdá (Hard)
 • Tuhá (Rigid)
 • Pevná (Solid)
 • Nepružná (Unbending)
 • Neohebná (Unyielding)
 • Docela ohebná (Quite Bendy)
 • Docela pružná (Quite Flexible)
 • Poměrně pružná (Reasonably Supple)
 • Mírně ohebná (Slightly Yielding)
 • Mírně pružná (Slightly Springy)
 • Poddajná (Pliant)
 • Poměrně pružná (Surprisingly Swishy)

 

Délky hůlek

 • 9 1/2 palců
 • 9 3/4 palců
 • 10 palců
 • 10 1/4 palců
 • 10 1/2 palců
 • 10 3/4 palců
 • 11 palců
 • 11 1/4 palců
 • 11 1/2 palců
 • 11 3/4 palců
 • 12 palců
 • 12 1/4 palců
 • 12 1/2 palců
 • 12 3/4 palců
 • 13 palců
 • 13 1/4 palců
 • 13 1/2 palců
 • 13 3/4 palců
 • 14 palců
 • 14 1/4 palců
 • 14 1/2 palců

 

Stejně jako u předešlých vlastností hůlek, i zde délka hůlky nemá na hru dopad. Je to jen na tvém vlastním uvážení. Anebo si zvol délku hůlky dle své oblíbené postavy. Harry měl hůlku o délce 11 palců, Hermiona zase o délce 10 3/4 palce a Ron měl hůlku o délce 12 palců.

Komentujte

avatar
  Přihlásit se k odběru e-mailem  
Upozornit na